Prosjektledelse- og oppfølging

La oss bistå ditt prosjekt

Prosjektledelse- og oppfølging

Høyspent Øst har god erfaring med å støtte kunder i både mindre og større roller innen prosjektledelse- og oppfølging. Dette gjelder for prosjekter i alle faser, fra forstudie og anbud til ferdigstillelse og idriftsettelse.

Anskaffelser av materiell og tjenester

Høyspent Øst kan bidra ved anskaffelse av materiell samt andre nødvendige tjenester for å realisere deres prosjekter. Vi har god erfaring med å velge materiell og andre tjenester som ivaretar anleggs funksjons- og driftskrav plassert i ulike klima.

Vi bidrar også med å velge fremtidsrettede løsninger som tilrettelegger for teknologisk utvikling så vel som fremtidige utvidelser og oppgraderinger. Gjennom hele anskaffelsesprosessen tenker vi logistikk; hvilke utstyrs- og materialvalg ivaretar systemkrav og samtidig holder anleggskostnadene nede.

Innkjøpsprosesser

Høyspent Øst kan hjelpe deres bedrift ved alle steg i anskaffelsesprosessen; kartlegging av behov, budgivning, kjøp og evaluering.

Det mest kostnadsbesparende arbeidet ved anskaffelser gjøres i planleggingsfasen. Sammen med våre samarbeidspartnere i Høyspent og Høyspent Vest har vi flere tiårs anleggserfaring, som gir oss et meget godt beslutningsgrunnlag. Vi hjelper våre kunder med å avklare hvilke behov som må imøtekommes for å kunne realisere ethvert anlegg.

Videre kan vi gi konsulentstøtte ved konkurransegjennomføring/ budgivningskonkurranse, eller ta ansvar for hele budgivnings- og kjøpssteget.

Høyspent Øst kan også evaluere eldre anlegg/ tidligere kjøp for å kvalitetssikre at disse har løst deres funksjonskrav på en trygg, logistisk effektiv og økonomisk måte, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Ferdigstillelse og overtagelse av anlegg

Høyspent Øst kan hjelpe bedrifter med ferdigstillelse og overtagelse av anlegg. Dette kan være i form av evaluering av kontraktsgrunnlaget (inkl. bestemmelser), installasjons- og testfasen, idriftsettelse og prøvedrift.

Ved evaluering av kontraktsgrunnlaget kan vi finne de riktige krav og akseptkriterier som hører med en fullstendig kravspesifikasjonen for vellykket prøvedrift. På denne måten hjelper vi dere med å unngå ubehageligheter før overtagelse av anlegg.

I forbindelse med installasjonsfasen, besitter Høyspent Øst AS bred anleggserfaring hva angår utførelse, montasje, installasjon, fabrikktesting og ferdigstillelse av tekniske anlegg.

Etter at all fysisk montasje og egenkontroll er utført, kan vi utføre koordinert igangkjøring og testing av det tekniske anlegget for å dokumentere at kravspesifikasjonene er møtt. Videre kan vi også bidra før start av prøvedriftsfasen i tillegg til selve prøvedriften; opplæring av driftspersonell (FDV med systemløsning og fysisk opplæring), nødvendige interne driftsprosedyrer/ instrukser, fullskala testing av ordinær drift. Fullskala testing innebærer blant annet spesielle driftssituasjoner som brann, strømbrudd, etc.

Etter endt prøvedrift kan vi også kontrollere om entreprenør består overtagelseskontrollen; montasje/ installasjon/ ferdigstillelse av alt materiell iht. kravspesifikasjon, merking, måle- og testprotokoller, tegninger, FDV, etc. Dette kan vi også gjøre ved overtakelse fra byggherre til leietaker.

Har du behov for våre tjenester?

Har du noen spørsmål, eller har du behov for våre tjenester? Ta kontakt!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle